Kto może zostać operatorem wózka widłowego?

Operator wózka widłowego to osoba posiadająca uprawnienia do pracy na tego typu maszynie. Uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu kursu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem, a uzyskanie uprawnień jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego lub książki operatora. Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień po kursie zorganizowanym przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy.

Obok uprawnień zdobytych dzięki ukończonemu kursowi i zdanemu egzaminowi operator powinien wykazywać się sprytem i zaradnością. Rozładunek, załadunek i przemieszczanie się z towarem nierzadko wymaga rozwagi, dlatego preferowane jest aby operator wózka widłowego posiadał wykształcenie średnie oraz ukończył dodatkowe kursy takie jak: kierowca wózków jezdniowych akumulatorowych, spalinowych, gazowych podnośnikowych oraz kurs – bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. Dodatkowym atutem będzie dokładność i odpowiedzialność. Praca operatora może również zawierać procesy polegające na odbiorze wyrobów gotowych z obszaru produkcji i układanie ich w strefie magazynowej, wizualnej kontroli jakości przeładowywanych towarów, pakowaniu i przepakowywaniu wyrobów gotowych.

Do obsługi wózka widłowego może zostać dopuszczony pracownik, który:

  • wykształcenie minimum podstawowe
  • ukończone 18 lat
  • ukończony kurs na wózek widłowy (48 godzin teorii + 15 godzin praktyki, zgodnie z programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki)
  • zdany egzamin przed Komisją UDT
  • posiadane zaświadczenie lekarskie z badań psychotechnicznych potwierdzające, że może kierować wózkiem widłowym
  • zaświadczenie z danego zakładu informujące o tym, że dana osoba może obsługiwać wózek widłowy
  • dodatkowo preferowane jest, także posiadanie prawa jazdy kat. B, lecz nie jest to wymóg konieczny
  • został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wózka,

Wózek - ogłoszenia na giełdzie maszyn ciężkich: