Konto Premium
nagradzamy zaangażowanie

Konto Premium
nagradzamy Twoje zaangażowanie


Zobacz różnicę:

Konto Standard

Konto Premium

Czas trwania ogłoszenia
30 dni
90 dni
Liczba darmowych zdjęć w ogłoszeniu
5
10
Logo (avatar) na stronach z listą ogłoszeń
Promowanie stoiska na stronach kategorii
Promowanie ogłoszeń w Google Ads
Promowanie ogłoszeń na stronie głównej
Korzystanie z konta
bez opłat
bez opłat (*)

(*) czy spełniasz warunki

Konto Premium
nagradzamy Twoje zaangażowanie

Konto Premium
nagradzamy Twoje zaangażowanie