Poradniki zakupowe - ROLNICTWO

6 sposobów na dofinansowanie nowego traktora z UE

Zakup nowego ciągnika to najpopularniejsza inwestycja realizowana przez rolników z wykorzystaniem dotacji UE. Nowy PROW 2014-2020 umożliwia wsparcie zakupu takiego sprzętu na 6 sposobów.

1Modernizacja gospodarstw rolnych

W ramach działania na ten cel możemy uzyskać maksymalnie 200 tys. zł dotacji przy zwrocie na poziomie 50% oraz 60% w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych. Podstawowym warunkiem działania jest wzrost dochodu rolniczego (GVA) o 10% w stosunku do stanu wyjściowego, który powinien być osiągnięty dzięki zrealizowanej inwestycji. Problematyczne może okazać się w przypadku zakupu nowego ciągnika udokumentowanie w biznes planie realnego wzrostu dochodu dzięki takiemu zakupowi. Warto przy okazji przeprowadzić dodatkowe inwestycje w gospodarstwie aby osiągnąć wymagane parametry. Niestety część rolników, która skorzystała z dotacji do zakupu traktora w ramach PROW 2007-2013 nie będzie mogła skorzystać ponownie z tego typu pomocy.

2Restrukturyzacja małych gospodarstw

Program skierowany do rolników ubezpieczonych w pełnym wymiarze w KRUSie, których gospodarstwa mają wielkość ekonomiczną nie większą niż 10 tys. EUR. Celem tego typu wsparcia jest doprowadzenie do rozrostu gospodarstwa w taki sposób aby te 10 tys. EUR przekroczyć, przy czym wzrost ten musi wynosić min. 20%. W takim przypadku rolnik otrzymuje bezzwrotną dotację w wysokości 60 tys. zł.

3Inwestycje na obszarach NATURA 2000

Wymogiem koniecznym w tym przypadku jest posiadanie odpowiedniej powierzchni łąk i pastwisk. Dotacja wówczas wynosi do 200 tys. zł czyli 50% inwestycji w nowy sprzęt, a w przypadku młodych rolników 60%.

4Premia dla młodych rolników

Premia dla rolników przed 40-tką posiadających kwalifikacje zawodowe oraz gospodarstwo o powierzchni nie mniejszej niż średnia wojewódzka. W ramach działania możemy uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 100 tys. zł.

5Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Jest to nowa wersja znanych już akcji pod nazwą „Przywracanie potencjału” lub „Działanie klęskowe”, gdzie można było pozyskać do 300 tys. zł a poziom zwrotu wynosił do 90%. Obecnie program rusza w nowym wydaniu, gdzie podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc będzie protokół oszacowania strat, z którego będzie wynikało, że potencjał rolniczy został zniszczony przynajmniej w 30%, a nasz limit pomocy nie będzie mógł być większy niż wartość poniesionych strat.

6Rozwój przedsiębiorczości – dotacje na usługi produkcyjne

W ramach programu możemy uzyskać do 500 tys. na zakup maszyn i urządzeń z wykorzystaniem, których będziemy świadczyli usługi produkcyjne na rzecz rolników, takie jak koszenie, zbiór czy przygotowanie do sprzedaży. W ramach programu poziom zwrotu wynosi 50%, a koszt zakupu ciągnika nie może stanowić więcej niż połowę kosztów kwalifikowanych inwestycji. Aby skorzystać z programu musimy prowadzić firmę przynajmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.