Poradniki zakupowe - TRANSPORT

Co warto wiedzieć o leasingu na zakup samochodu ciężarowego?

Podstawowe kryterium to rodzaj formy opodatkowania. Jeżeli rozliczasz się podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych w porównaniu kosztów od kredytu lepiej wychodzi leasing, gdyż istnieje możliwość wliczenia raty leasingowej (leasingu operacyjnego) w koszty prowadzonej działalności.

W kwestii podatku Vat dla samochodów o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony należny jest odpis w pełnej kwocie podatku VAT.

W przypadku ryczałtu od dochodów, zmniejszenie podstawy opodatkowania przez wliczenie raty leasingowej w koszty prowadzonej działalności nie jest możliwe i koszty  wynikające z  raty leasingowej lub  kredytu mogą być podobna. Wszystko zależy od marży leasingodawcy lub marzy banku udzielającego kredytu.

Rozliczając się z podatku w formie ryczałtu od dochodów, korzyści leasingu kończą się na prostszej procedurze uzyskania finansowania.

Zalety leasingu dla firmy transportowej.

1Uproszczone procedury

Firmy leasingowe w sposób uprzywilejowany traktują firmy transportowe stosując uproszczone procedury co sprawia, że jest to najprostsza forma finansowania zakupu pojazdów.

W odróżnieniu od kredytów bankowych nie jest tu wymagane badanie zdolności kredytowej i przedstawianie dokumentacji finansowej. Nie jest brana pod uwagę wysokość przychodu lub strata w działalności więc nie stanowi to kryterium odrzucenia wniosku.

2Finansowanie na starcie działalności

Banki sprawdzają doświadczenie w prowadzeniu działalności podmiotów ubiegających się o kredyt natomiast firmy leasingowe finansują zakupy podmiotów, które dopiero co pojawiły się na rynku.

3Korzyści podatkowe

  • niższy podatek – przy działalności prowadzonej na zasadach ogólnych (KPiR) rata leasingu operacyjnego wlicza się do kosztów prowadzenia działalności
  • podatek Vat rozłożony w czasie – przy leasingu operacyjnym Vat naliczany jest od bieżącej raty leasingowej
  • upust na zakup nowego pojazdu – niektóre firmy leasingowe posiadają dodatkowe możliwości uzyskania upustu od producenta z racji generowania dużych obrotów.

Wady leasingu

Jednym z głównych minusów jest możliwość finansowania tylko stosunkowo młodych pojazdów – dotyczy to osób rozpoczynających działalność transportową z niewielkim zasobem pieniędzy na start, liczących na zyski od początku uruchomienia swojej działalności.

Rodzaje leasingu – dwie formy:

1Leasing operacyjny

Leasingobiorca jest jedynie użytkownikiem pojazdu – nie właścicielem. Leasingobiorca zalicza w koszty prowadzonej działalności całość raty leasingowej. Firma udzielająca leasingu amortyzuje, czyli zalicza w koszty działalności utratę wartości środka trwałego, w celu zmniejszenia kwoty dochodu do opodatkowania.

2Leasing finansowy

Właścicielem pojazdu jest leasingobiorca. Firma leasingowa tylko zapewnia finansowanie. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT płatny jest w momencie zakupu. Płatnicy podatku VAT mają prawo do odliczenia 100% podatku. Dotyczy to zakupu auta o ładowności powyżej 3,5 ton.

W leasingu finansowym odliczyć można część odsetkową raty leasingowej od kosztów prowadzenia działalności. Ma to na celu zmniejszenie kwoty należnego podatku dochodowego. Wówczas należy płacić także miesięczną ratę amortyzacyjną, która w przypadku aut stanowi miesięcznie 1/60 wartości zakupu auta, czyli 20% wartości początkowej auta rocznie.