Poradniki zakupowe - LEŚNICTWO

Kto wie ile jest harwesterów w Polsce?

Raport zatytułowany „Dynamika zmian liczby harwesterów w Polsce oraz czynniki determinujące ich występowanie” przygotowany przez pracowników Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazuje na liczbę 530 leśnych kombajnów do wycinki drzew, zwanych harwesterami.

Autorzy pozyskali dane na temat liczby harwesterów z 430 ankiet rozesłanych do wszystkich nadleśnictw w styczniu 2014 roku.

Ankiety wypełniali właściciele zakładów usług leśnych, którzy wygrali przetargi na rok 2014. Drugim źródłem informacji o harwesterach w Polsce byli dystrybutorzy maszyn.

Na podstawie otrzymanych wyników przyjęto, że na koniec 2015 roku było w Polsce w użyciu około 530 harwesterów. Zdecydowana większość z nich jest w posiadaniu prywatnych przedsiębiorców leśnych (w roku 2014 jedynie 17 harwesterów było w posiadaniu Lasów Państwowych).

Dla porównania 237 harwesterów jest w Austrii, 494 w Czechach, około 2000 w Finlandii, około 750 we Francji, 129 na Litwie, około 1400 w Niemczech, 2201 w Szwecji oraz około 110 we Włoszech. Uważa się, że obecnie w Niemczech i Finlandii rynki są nasycone.

Największa dynamika wzrostu liczby harwesterów wystąpiła w Polsce w latach 2008−2014 – wówczas przybywało przeciętnie 61 maszyn rocznie. Liczba harwesterów w Polsce pozwala na pozyskanie w Lasach Państwowych około 30 proc. grubizny, przy założeniu 20 000 m³ rocznego pozyskania przypadającego na jedną maszynę i 36 mln m³ pozyskania rocznego grubizny w LP.

Większość harwesterów zakupiono jako maszyny używane. W latach 2004−2007 nowe maszyny były sprzedawane częściej, wszystkie nowe harwestery zostały zakupione w Polsce.

Pobierz raport: