Poradniki zakupowe - ROLNICTWO

Normy emisji spalin dla pojazdów rolniczych

Normy spalin zostają wprowadzane w celu ograniczenia zanieczyszczeń wynikających z emisji cząstek stałych z silnika.  

Najnowsze obowiązujące normy zostały wprowadzone w październiku 2014 r. Do 2018 r. mają zostać zaostrzone – pojawi się norma Stage V, która mogłaby zacząć obowiązywać w krajach Unii Europejskiej między 2019 a 2021 rokiem.
Jest to sygnał dla producentów maszyn rolniczych do rozpoczęcia prac przystosowania produkowanych pojazdów do nowych wymogów dotyczących emisji spalin.

Według wielu opinii, nowe regulacje trudno nazwać inaczej niż kolejnym ciosem uderzającym pośrednio w producentów ciągników i maszyn rolniczych, a finalnie w rolników, którzy kupując nowy sprzęt muszą płacić za niego coraz więcej.

Związane jest to z dozbrajaniem maszyn w skomplikowane systemy i urządzenia do oczyszczania spalin, takie jak:

1System EGR 

polegającym na wtłoczeniu części spalin wydechowych z powrotem do kolektora dolotowego,

2Katalizator DOC 

powoduje utlenianie niektórych gazów w drodze reakcji chemicznej,

3Filtr cząstek stałych DPF

wychwytuje sadze w drodze procesu mechanicznego

4System selektywnej redukcji katalitycznej SCR

wstrzykującym wprost do układu wydechowego 32,5-procentowy roztwór mocznika AdBlue

5Katalizator oczyszczającym CUC

zapobiega wypływowi amoniaku ze strefy reakcji

Nowe, bardziej "ekologiczne" jednostki napędowe są coraz bardziej skomplikowane, wyposażane są w bardzo precyzyjne, wrażliwe na jakość paliwa układy wtryskowe, skomplikowane turbosprężarki i układy sterowania elektronicznego. Do tego dochodzi jeszcze zmniejszanie pojemności skokowych przy jednoczesnym zwiększaniu mocy, co nie wróży zbyt dobrze ich żywotności.

Norma Stage V

Przede wszystkim konieczność ograniczenia emisji cząstek stałych z poziomu 0,025 g/kWh przewidzianego dla normy Stage IV do ilości 0,015 g/kWh. Te wymagania objęłyby pojazdy z silnikami z przedziału mocy od 25 do 750 KM. Nowe przepisy w ramach normy Stage  V ograniczyłyby również wielkość emitowanych wodorotlenków HC i tlenków azotu NOx, ale tylko w ciągnikach o mocy do 50 KM. Ponadto, pojawiają się propozycje wprowadzenia nowych klas podziału silników oraz sposobu ich wykorzystania.