Nowoczesne maszyny do pracy w lesie

Precyzyjne, nowoczesne i niezbędne – maszyny wielooperacyjne. Harwestery, forwardery i skidery. Współczesne leśnictwo coraz chętniej korzysta ze zdobyczy technologicznych. Powodów jest kilka – po pierwsze ekonomia, po drugie brak rąk do pracy w tradycyjnych zawodach leśnych i po trzecie wszechobecna mechanizacja oraz postęp. 

Coraz częściej spotkać można duże, budzące respekt maszyny pracujące w lesie przy wycince drzew. Jest to oznaka postępu w tej branży gospodarki, jaką jest leśnictwo z pozyskaniem drewna.

Głównymi maszynami w lesie są:

1 Harwestery

Harvester - nowoczesna maszyna leśna

Harwestery to maszyny wielozadaniowe, mogą nie tylko ścinać drzewa, ale również okrzesywać oraz przerzynać drewno na mniejsze kawałki o odpowiedniej długości. Precyzję prac zapewnia komputer pokładowy, dzięki któremu steruje się głowicą ścinkową umieszczoną na długim żurawiu. Precyzja i siła maszyn umożliwiają ścięcie drzewa praktycznie bez powalenia, co zmniejsza szkody wokół ścinanego drzewa. Bardzo duże znaczenie ma również bezpieczeństwo i komfort pracy operatora. Odpowiednio skonstruowane kabiny chronią pracownika nie tylko przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, ale przede wszystkim przed urazami spowodowanymi np. przez spadające gałęzie. Prace na zrębie prowadzone przy pomocy harwesterów odbywają się szybciej i bezpieczniej.

2 Forwardery

Forwarder - nowoczesna maszyna leśna

Forwarder to z kolei maszyna służąca do zrywki drewna, czyli przewiezienia drewna do innego miejsca. Jest to maszyna samozaładowcza. Drewno przy pomocy żurawia ładowane jest na maszynę i podczas zrywki nie ma kontaktu z podłożem. Wyposażona jest w żuraw hydrauliczny oraz przestrzeń do samozaładunku ściętych kłód. Przy zastosowaniu do ścinki drzew harwestera, a do zrywki forwardera, szkody powstające na dnie lasu są znacznie mniejsze, niż przy zastosowaniu tradycyjnych technik. Te maszyny to zdecydowanie postęp leśnej techniki.

2 Skidery

Skider - nowoczesna maszyna leśna

Ciągniki typu: skider są przystosowane do półpodwieszonej zrywki drewna. Rama ciągnika składa się z dwóch części połączonych ze sobą przegubowo, co umożliwia dużą zwrotność. Skidery mają napęd na wszystkie koła. Są to zasadniczo ciągniki czterokołowe, ale można spotkać również sześciokołowe i ośmiokołowe. Zdaniem fachowców ilość kół usprawnia poruszanie się po trudnym terenie i zmniejsza ryzyko docisku do ziemi powodując nieznaczne obciążenia gleby leśnej. Na przedniej ramie umieszczony jest silnik, kabina kierowcy oraz głowica poruszana hydraulicznie. Z tyłu znajduje się wciągarka linowa jedno, lub dwu bębnowa i masywna tarcza osłaniająca tylne koła. Pierwsze typy tych ciągników zostały wyprodukowane przez firmy amerykańskie i kanadyjskie. Ciągniki przegubowe, mimo znacznych kosztów zakupu i eksploatacji, znalazły duże uznanie wśród leśników dzięki wielu walorom trakcyjnym. Mogą pracować na zróżnicowanym geograficznie terenie, są zwrotne i mają dobrą przyczepność do podłoża.

Forwarder - ogłoszenia na giełdzie maszyn ciężkich: