Rodzaje suwnic i ich zastosowanie.

Suwnice zajmują bardzo ważne miejsce wśród wielu nowoczesnych urządzeń i maszyn wspomagających różnorakie prace. Ich zastosowanie jest szerokie, choć wiele osób nie wie tak naprawdę co to są za urządzenia i do czego służą oraz jakie są ich typy.

Co to jest suwnica?

Prosta definicja mówi, że suwnica to urządzenie, którego zadaniem jest przemieszczanie ładunków w pionie i poziomie. Pracuje w ruchu przerywanym. Zbudowana jest z konstrukcji nośnej, czyli tzw. mostu oraz wciągarki lub wciągnika przemieszczających się po tej konstrukcji. Każdą suwnicę cechuje długość toru jazdy, wysokość podnoszenia oraz rozpiętość mostu. Branże, w których wykorzystywane są suwnice to między innymi przemysł, produkcja, transport oraz budownictwo. Bardzo często suwnice są dopasowywane do indywidualnych potrzeb firm je wykorzystujących, w zależności od wykonywanych przez nie prac. Chętnie korzystają z nich porty, magazyny oraz firmy transportowe. Przydają się również w produkcji i serwisie urządzeń i maszyn. Znajdziemy je w przedsiębiorstwach zajmujących się przemysłem stoczniowym, zbrojeniowym oraz metalurgicznym. Są także wykorzystywane w budownictwie. Mówiąc najprościej, fakt, że mogą być wykorzystywane zarówno w pracy na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń sprawia, że znajdują zastosowanie w każdej niemal dziedzinie gospodarki, znacząco ułatwiając pracę oraz skracając czas jej trwania.

Podstawowa klasyfikacja suwnic.

Suwnice kategoryzuje się wedle wielu kryteriów. Wśród nich wymienia się: rodzaj konstrukcji, rodzaju napędu, przeznaczenia, sposobu sterowania, rodzaju mostu i konstrukcji dźwigara.

Podział suwnic ze względu na konstrukcję

 • suwnice pomostowe natorowe (jedno- i dwudźwigarowe),
 • suwnice pomostowe podwieszane (jedno- i dwudźwigarowe),
 • suwnice bramowe,
 • suwnice półbramowe,
 • suwnice wspornikowe,
 • suwnice kolumnowe.

Spośród tej grupy konstrukcji najogólniej można wymienić trzy rodzaje suwnic: pomostowe, podwieszane i bramowe.

Suwnice bramowe (bramownice) instalowane są najczęściej na zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych. Wyróżniają się pomostem zawieszonym na dwóch bocznych mostach, wiążących dwie lub większą liczbę bram. Bramy te wyposażone są w podwozie typu szynowego lub kołowego. W większych suwnicach tego typu znajduje się kabina operatora. Mniejsze mogą być zaś sterowane zdalnie. Suwnice bramowe posiadają zwykle kilka napędów. Wśród nich wymienić możemy napęd ruchu suwnicy, ruchu pomostu, ruchu cięgnika oraz podnoszenia zawiesia. 

Suwnice podwieszane zwykle składają się z modułowej konstrukcji i podwieszane są na jednej szynie jezdnej. Ich budowa pozwala na łatwe dopasowanie suwnicy do montażu pod konstrukcją dachową obiektu budowlanego. Suwnice podwieszane doskonale sprawdzają się w przypadku ograniczonej przestrzeni.

Suwnice natorowe zwane również pomostowymi  instalowane są przede wszystkim wewnątrz hal produkcyjnych lub magazynowych. Suwnice tego rodzaju składają się z kratownicowego lub pełnościennego mostu, składającego się z belek głównych, czołownic oraz pomostu obsługowego. Po głównych belkach mostu suwnicy przesuwa się wciągnik. W przypadku tego rodzaju suwnic możemy mówić o kilku rodzajach napędu.

Podział suwnic ze względu rodzaj napędu i sterowanie

 • ręczne,
 • elektryczne,
 • elektryczno-ręczne,
 • pneumatyczne,
 • hydrauliczne.

Na podstawie sposobu sterowania wyróżnia się suwnice ze sterowaniem:

 • z poziomu kabiny,
 • z poziomu roboczego,
 • zdalnym,
 • automatycznym.

Podział ze względu na rodzaj mostu i konstrukcję dźwigara

 • jednodźwigarowe,
 • dwudźwigarowe,
 • wielodźwigarowe.

Ze względu na konstrukcję dźwigara wyróżnia się suwnice:

 • z dźwigarem walcowanym,
 • z dźwigarem blachownicowym,
 • z dźwigarem kratownicowym.

Podział ze względu na przeznaczenie

Do suwnic procesowych zaliczyć można m.in.:

 • suwnice lejnicze – służące do transportu żużli i płynnych metali,
 • suwnice wsadowe – służące do przenoszenia płynnego metalu,
 • suwnice czerpakowe – służące do transportu materiałów sypkich,
 • suwnice kleszczowe – służące do transportu wielkogabarytowych elementów,
 • suwnice magnesowe – służące do transportu metali i stopów metali za pomocą chwytnika elektromagnetycznego,
 • suwnice kuziennicze – służące do transportu elementów obróbki plastycznej,
 • suwnice striperowe – służące do transportu wylewnic z wlewkami oraz wyciskania wlewków z wlewnic.
 • Suwnice chwytakowe – służące do transportu ładunków za pomocą wymienialnych chwytaków.

Napisy obowiązujące na suwnicy:

 • na moście:
  • udźwig
  • nr rejestracyjny Urzędu Dozoru Technicznego
  • grupa natężenia pracy
 • na zbloczu hakowym:
  • udźwig

Suwnice na sprzedaż można znaleźć w serwisie ogłoszeniowym Motomaszyny.pl.

Suwnica - ogłoszenia na giełdzie maszyn ciężkich: